Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KURBAN BAYRAMI KAMPANYASI  10.12.2007-20:47
Kurban Bayramýnýn yaklaþtýðý bu günlerde; Allah rýzasýný elde etmek üzere keseceðimiz kurbanýmýz için ne yapmamýz gerekir þeklinde düþünerek hepimizi tatlý bir merak sarmýþtýr.

Ýskeçe Müftülüðümüz bu yýl kurbanlarýmýzý muhtaç olan kimselere ulaþtýrmak üzere kurban bedelleri toplama kampanyasý baþlatmýþtýr. Bu kampanya sonucunda toplanacak olan kurban bedelleri önce bölgemizdeki ihtiyaç sahibi kiþilere daðýtýlacak, arttýðý takdirde Müftülüðümüz öncülüðünde yurt dýþýna uygun görülen yerlere de gönderilecektir.

Herkese önemle duyurulur.

Kesilecek olan Kurbanlarýmýzýn kabulünü Cenab-ý Haktan niyaz ederim.


Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE

Bu duyuru 4320 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017