Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 T. C. Sanayi ve Ticaret Bakaný Sayýn NÝHAT ERGÜN ÝSKEÇE MÜFTÜLÜÐÜ'NDE  19.01.2011-19:33
Türkiye'nin Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, T.C. Atina Büyükelçisi Hasan Göðüþ, T.C. Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç, Edirne Valisi Gökhan Sözer ve TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ile birlikte 14 Ocak Cuma günü, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete'yi Ýskeçe Müftülüðü makamýnda ziyaret etti.

Bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduðunu söyleyen Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, konuk heyete Müftülüðün çalýþmalarý hakkýnda bilgi sundu. Müftü Mete ayrýca, bölgemizde böyle üst düzey bir iþ toplantýsýnýn yapýlmasýný toplumumuz açýsýndan olumlu bir geliþme olarak bulduðunu dile getirdi.

Görüþme karþýlýklý hediyeleþmeyle son bulurken Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün baþkanlýðýndaki heyet, ziyaret sonrasý Gümülcine'ye hareket etti.
Bu duyuru 3636 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017