Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 YARDIM DUYURUSU KAMPANYASI  26.01.2011-14:57
Aslen Ketenlik köyünden olan Boyacýlar köyünde ikamet eden Sami Adaþ’ýn 19 Ocak Çarþamba gecesi elektrik kontaðýndan çýkan yangýn sonucu oturduðu evi ve içindeki eþyasýyla birlikte tamamen yanmýþ ev halký canlarýný zor kurtarmýþtýr.

Bu yangýn haberinden hemen ertesi günü yeni bir yangýn haberi daha aldýk.

Ýskeçe Mustafçova Belediyesine baðlý Volkanova köyünde 20 Ocak 2011 Perþembe gecesi 1- Hasan Kalenci, 2- Hüseyin Kalenci, 3- Sami Kalenci adlý soydaþlarýmýzýn ikamet ettikleri ev elektrik kontaðýndan çýkan yangýn sonucunda içindeki eþyalarla birlikte tamamen yanmýþtýr.

Müftülüðümüz tarafýndan her iki yangýn yerinde yapýlan incelemeler sonucunda gerek Boyacýlar’daki gerekse Volkanova’daki evlerin tamamen yandýðý ve çok ciddi anlamda maddi hasarýn meydana geldiði tespit edilmiþtir.

Bu nedenle hem Boyacýlar’daki hem de Volkanova’daki felakete uðramýþ yukarýda adlarý geçen bu ailelerimize elimizden gelen yardýmý yapmamýz, dinî ve millî vazifemizdir. Yapacaðýmýz yardýmlarýmýzý Allah kabul etsin ve bu gibi kaza ve belâlardan muhafaza buyursun.

Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü
Bu duyuru 4612 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017