Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜFTÜLERÝMÝZ'ÝN ANKARA ZÝYARETÝ  28.02.2011-12:07
Batý Trakya Türk Azýnlýðý'nýn toplum liderleri olan Seçilmiþ Gümülcine ve Ýskeçe Müftülerimiz Sayýn Ýbrahim Þerif ve Ahmet Mete 20-23 Þubat tarihleri arasýnda Ankara temaslarýnda bulundular. 21 Þubat Pazartesi günü Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý görevine getirilen Sayýn Prof. Dr. Mehmet Görmez ile Baþkan Yardýmcýlarýný ziyaret ederek üstlendikleri yeni görevlerinden dolayý tebrik edip baþarý dileklerinde bulundular. Bu yüksek düzeydeki ziyarette ayrýca; Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý'nýn en önemli sorunlarýndan olan Müftülük sorunu ve son zamanlardaki geliþmeler ele alýndý. Karþýlýklý olarak çok yararlý fikir alýþveriþinde bulunuldu.

22 Þubat Salý günü de Faziletli Müftülerimiz Dýþ Türklerden Sorumlu Bakanlýktaki en üst düzeyde yetkililerle görüþmeler yaptýlar. Burada da Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý'nýn sorunlarý tekrar dile getirildi. Ayrýca Batý Trakya’daki son geliþmeler hakkýnda bilgi verildi.

Müftülerimiz yoðun bir programdan sonra, Ankara’da eðitim gören Batý Trakya'lý öðrencilerle bir araya gelip hasret giderdiler. Öðrencilerle akþam yemeðinde bir araya gelen Müftülerimiz sorunlarýný dinleme fýrsatý buldular. Öðrencilere konuþma yaptýklarý bu yemeðe daha önce Batý Trakya'da görev yapan diplomatlar da katýldý. Ayrýca Batý Trakya kökenli milletvekili Mehmet Müezzinoðlu ile de görüþerek Batý Trakya'daki geliþmeler hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulunuldu.

Yapýlan temaslardan sonra iki Müftü Batý Trakya'ya döndü.


Bu duyuru 4042 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017