Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 K I N A M A  11.03.2011-09:29
GAZETECÝ YORGOS TRANGAS
PEYGAMBERÝMÝZ HZ. MUHAMMED'E DÝL UZATTI

Yunanistan'ýn özellikle yorum þekli ve davranýþlarýyla herkes tarafýndan tanýnmýþ gazetecilerinden Yorgos Trangas, Yunan bir özel televizyon kanalýnda yayýnlanan "1821 YUNANÝSTAN'IN BAÐIMSIZLIÐI" dizisiyle alakalý çalýþtýðý radyoda yaptýðý yorumunda, adeta aðzý köpürdü ve kendinden geçerek Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e hakaret edip aðýza alýnmayacak küfürler savurmuþtur. Böyle meþhur bir gazetecinin bu tür çirkinleri sergilemesi, Peygamberimizi ve dolayýsýyla Ýslâm'ýn en kutsal deðerlerini hedef alarak ayaklar altýna almýþtýr. Bu kabul edilemez çirkin hareketiyle ayný zamanda tüm Ýslâm âlemini derinden rencide etmiþtir.

Ýskeçe Müftülüðü olarak Trangas'ý bu çirkin hakaretlerinden dolayý þiddetle kýnýyor, kendisini saðduyuya davet edip bu çirkin davranýþýndan dolayý biz Müslümanlardan özür dilemesini bekliyoruz.

Bu duyuru 3552 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017