Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜFTÜLERÝMÝZ ÜSKÜP'TE  02.04.2011-15:15
Ýskeçe ve Gümülcine Müftülerimiz Sayýn Ahmet Mete ile Sayýn Ýbrahim Þerif, Makedonya Cumhuriyeti (FYROM) Ýslâm Dini Birliði Baþkaný Süleyman Efendi Recebi'nin daveti üzerine, 29-30 Mart 2011 tarihleri arasýnda Üsküp'e düzenlenen 5.Balkan Müslümanlarý Diyanet Ýþleri Baþkanlarý ve Baþmüftüleri toplantýsýna katýlmak üzere 28 Mart Pazartesi günü Üsküp'e gittiler. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez’in Daimi Baþkanlýðýnda yapýlan bu toplantýya, Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’ný temsilen katýlan Müftülerimizin yaný sýra Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Karadað, Romanya, Slovenya, Kosova Diyanet Ýþleri Baþkanlarý ve Baþ Müftüleri de katýlmýþlardýr.

29 Mart Salý günü yapýlan toplantýda Balkan ülkelerinde vakýflar sorunu ve inanç özgürlüðünde yapýlan haksýzlýklar ele alýndý. Toplantýdan sonra Makedonya Cumhuriyeti (FYROM) Baþbakaný Sayýn Nikola Gruevsk ve Dýþiþleri Bakanýnýn da katýldýðý öðle yemeði verildi. Ayný gün ülkenin Cumhurbaþkaný Sayýn Branko Crvenkovski tarafýndan toplantýya katýlan heyete akþam yemeði vermiþtir.

29-30 Mart tarihlerinde yapýlan bu toplantýya müftülerimiz kara yolu ile gidip 30 Mart 2011 Çarþamba günü öðleden sonra tekrar kara yolu ile memlekete dönmüþlerdir.


Bu duyuru 4309 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017