Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 HATÝM MERASÝMLERÝ BÜYÜK COÞKUYLA BU HAFTA SONU DA DEVAM ETTÝ  13.04.2011-00:15
Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet göstren Kur'an Kurslarýmýzda gelenek haline gelen Hatim Merasimleri büyük bir coþkuyla devam etti. 10 Nisan 2011 Pazar günü Bratankova ve Basaykova Kur'an Kurslarýnýn Hatim Merasimleri gerçekleþti.

9 Nisan Cumartesi günü her iki köyümüzde de sabah saatlerinde Kurban Kesim Merasimleri gerçekleþti. Müftümüz Sayýn Ahmet Mete'nin de katýldýðý bu kesim merasimlerinde çekilen tekbirler va ardýnda yapýlan dua ile çok coþkulu anlar yaþandý.

Bratankova ve Basaykova Kur'an Kurslarýnda 10 Nisan Pazar günü yapýlan hatim merasimlerinde kalabalýk halk topluluðu katýldý. Bu merasimlerde onur konuðu olarak Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç Bey de yer aldý.

Müftümüz Sayýn Ahmet Mete yaptýðý konuþmada birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý ve eðitim konusunda son geliþmeleri aktardý. Ayrýca Kur'an Kurslarýmýzýn faaliyetleri konusunda da deðinen Faziletli Müftümüz sözlerini þöyle sürdürdü: "Müftülüðümüz bünyesinde Kur'an Kurslarýmýz eksiklikleriyle beraber, evlâtlarýmýza dini eðitimi veren þu andaki en saðlam müesseselerimizdir. Bu nedenle evlâtlarýmýz mutlaka Kur'an Kurslarýmýzdan geçip bu eðitimi almalarý gerekir."

Sayýn Baþkonsolosumuz da hatim yapan öðrencileri tebrik etti ve halký selâmlayarak bu tür etkinliklerde bulunmaktan büyük haz aldýðýný ve adeta deþarz olduðunu ifade etmiþleridir.

Devamýnda gerek Müftümüz, gerekse Baþkonsolosumuz Basaykova Hocasý Remzi Selimkâhya'yý ve Bratankova Hocasý Hüseyin Cihan'ý baþarýlarýndan dolayý tebrik ettiler.
Bu duyuru 4063 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017