Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE VE GÜMÜLCÝNE MÜFTÜLERÝMÝZ KUTLU DOÐUM ETKÝNLÝÐÝ AÇILIÞ MERASÝMÝNE KATILDILAR  20.04.2011-14:53
Ýskeçe ve Gümülcine Müftülerimiz Sayýn Ahmet Mete ve Sayýn Ýbrahim Þerif, Diyanet Ýþleri Baþkaný Sayýn Prof. Dr. Mehmet Görmez'in davetlisi olarak, 14 Nisan 2011 Perþembe akþamý T. C. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Ýstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediði kutlu doðum haftasý açýlýþ gecesine katýldýlar. Bu açýlýþa Batý Trakya'dan katýlan Müftülerimizin yaný sýra, Karadað, Bulgaristan ve Romanya Baþmüfteleri de yer aldý.

Açýlýþ törenlerinde ayrýca Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Bakanlar, Anamuhalefet Baþkaný Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu, milletvekilleri, siyasiler ve yoðun bir halk topluluðu yer aldý. Okunan Kur'an-ý Kerim, ilâhiler ve selâmlama konuþmalarýyla çok coþkulu anlar yaþandý.

Törenin ardýndan sahnede toplu fotoðraf çekildi. Bu arada Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Sayýn Baþbakanýmýza Batý Trakyainýn selâmlarýný iletti ve önümüzdeki seçimlerde baþarý dileklerini sundu. Sayýn Baþbakan da Batý Trakya Türkleri'ne selâmlar gönderdi.

Ayrýca Diyanet Ýþleri Baþkaný Sayýn Mehmet Görmez, Devlet Bakaný Sayýn Bülent Arýnç ve eski Diyanet Ýþleri Baþkaný Sayýn Ali Bardakoðlu'nun da Batý Trakya Türklerine selâmlarýný ilettiler.
Bu duyuru 3668 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017