Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KINAMA  20.04.2011-15:43
Ýskeçe'mizin Ahiriyen Mahalle eski mezarlýðýnýn devletin resmi kurumlarý tarafýndan talan edilemesi, yok edilmesi, hatta ve hatta saygýsýzca ecdadýmýzýn kemikleri çiðnenmesi Batý Trakya Müslüman Türkünü derinden yaralamýþtýr.

Bir millete yapýlabilecek en büyük saygýsýzlýklardan birini maalesef ülkemiz Yunan makamlarýbu çirkin tutum ve yanlýþ uygulamayla Batý Trakya Müslüman Türkünün ecdadýna yapmaktadýr.

Baþbakan Sayýn Papandreu ve Anamuhalefet Baþkaný Sayýn Samaras'ýn kanunlar önünde eþitlikten bahsederken ve Türkiye ile Yunanistan arasýndaki dostluktan konuþulurken bu denli yanlýþ ve baskýcý uygulamalar kabul eilemez.

Ahiriyan Mahalle Eski Mezarlýðýnýn çiðnenmesi ve yok edilmesi nedeniyle yetkilileri þiddetle kýnýyor, bu yanlýþ uygulamanýn acilen durdurulmasýný talep ediyoruz.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Bu duyuru 3451 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017