Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 T. C. DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKAN YARDIMCISI SAYIN PROF. DR. H. KÂMÝL YILMAZ'IN ZÝYARETÝ  27.04.2011-17:16
23 Nisan 2011 Cumartesi günü T. C. Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ Ýskeçe'nin Þahin Köyünü ziyaret etti. Ziyarette Baþbakanlýk Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý ve Hüdayi Vakfýnýn yetkililerinden Sayýn Ömer Güzelyazýcý da yer aldý. Misafir heyete ayrýca Gümülcine Müftüsü Sayýn Ýbrahim Þerif, Gümülcine Müftü Yardýmcýsý Sayýn Fehim Ahmet de eþlik ettiler. Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete misafirleri Þahin Tekke Camii'nde karþýladý. Kalabalýk bir cemaate hitap eden Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý camide Kutlu Doðum Haftasý vesilesiyle Hz. Peygamber (s.a.s.)'in örnek hayatýný anlatan bir konuþma yaptý. Ardýndan misafir heyet Ýskeçe Müftülüðünü ziyaret ettiler. Müftümüz Sayýn Ahmet Mete müftülük çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Heyet daha sonra Ýskeçe Müftüsünün verdiði akþam yemeðinin ardýndan Ýskeçe'den ayrýldýlar.
Bu duyuru 4601 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017