Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE SÜNNE VE SÝNÝKOVA KUR'AN KURSLARI HATÝM MERASÝMLERÝ  11.05.2011-15:33
Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde faaliyet gösteren Ýskeçe Sünne Mahallesi ve Sinikova Merkez Kur'an Kurslarýnýn hatim merasimleri 8 Mayýs 2011 Pazar günü gerçekleþti.

7 Mayýs Cumartesi günü Sinikova’da Cumartesi günü yapýlan dua ve çekilen tekbirlerle kurban kesimi merasimi gerçekleþti.

8 Mayýs 2011 Pazar günü hocalarý; Ýrfan Þebek, Remzi Þaban ve Kadri Abdulhalim tarafýndan yetiþtirilen Ýskeçe Sünne Mahallesi Kur’an Kursu öðrencilerinin tamamladýðý Kur’an hatimlerinin merasimi yapýldý. Hatim yapan öðrenciler arasýnda Müftümüzün oðlu Mehmet Mete de vardý.

Hatim merasimine Müftümüz Sayýn Ahmet Mete'nin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç, Anavatan Türkiye'den gelen Tekirdað Müftüsü Sayýn Mahmut Gürlen, Ýstanbul Ticaret Odasý Baþkan Yardýmcýsý ve yöneticileri, Ýskeçe Milletvekilimiz Sayýn Çetin Mandacý, Doðu Makedonya ve Trakya Bölgesi Eyalet Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Ýrfan Uzun, Mustafçova Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Cukal, Muzaffer Salihoðlu Ortokul ve Lisesi Sahibi adýna Rýza Kýrlýdökme ve bu lisenin öðretmenleri, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Sayýn Ömer Çay, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kara ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile etraf köylerden ve gelen kalabalýk bir cemaat katýldý. Kur'an Kursu Öðrencileri hatim merasimine katýlan protokole birer buket çiçek takdim ettiler. Müftü Efendi yaptýðý konuþmada þunlarý ifade etti: "Ben hem Ýskeçe Müftüsü adýna hem bu öðrencilerin arasýnda benim de evlâdým olduðu için veliler adýna teþriflerinizden dýlayý hepinize teþekkür ederim. Bu hatim merasimlerin Batý Trakya Müslüman Türk Toplumunun birlik ve beraberlik duygusunu pekiþtirmektedir. Öðrencilerimizi ve onlarý yetiþtiren hocalarýný tebrik ederim. Sözlerimiz fazla uzatmadan misafir olarak aramýzda bulunan ve kendileriyle kardeþ müftülük olduðumuz Tekirdað Müftümüz var. Sözü kendilerine býrakmak istiyorum." Sözü alan Tekridað Müftüsü Sayýn Mahmut Gürlen çok duygusal ve içten bir konuþma yaptý. Konuþmasýný þiirlerle süsleyen misafir Müftümüz; bu tür bir etkinlikte bulunmaktan duyduðu memnuniyeti ifade ederek kendilerini davet eden Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’ye teþekkür etti. Ardýndan Baþkonsolosumuz cemaati selâmladý, öðrencileri ve onlarý yetiþtiren hocalarýný tebrik etti. Selâmlama ve teþekkür konuþmalarýndan sonra öðle namazýna mütakip öðrenci velilerinin hazýrladýðý etli pilâv ve ayran ikram edildi.

Sinikova Merekez Kur'an Kursu hocasý Ercan Þehrin'in yetiþtirdiði öðrencilerinin hatim merasimi de civar köylerden gelen kalabalýk bir halk kitlesiyle gerçekleþti. Hatim merasimine Ýskeçe Müftülüðünü temsilen vaiz Sayýn Hilmi Karahüseyin katýlýrken Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu adýna da Muavin Konsolosu Sayýn Murat Sezgin ve Mustafçova Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Cukal da katýldýlar. Burada yaptýklarý birer selâmlama ve teþekkür konuþmasýndan sonra, merasim sona erdi ve öðle namazýna mütakip öðrenci velilerinin hazýrladýðý etli pilâv ve ayran ikram edildi.Bu duyuru 4086 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017