Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜSÜNÜN ATÝNA – ÝSTANKÖY – RODOS ZÝYARETLERÝ  17.05.2011-20:53
10 – 12 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda Ýskeçe Müftüsü Atina, Ýstanbköy ve Rodos'a bir ziyaret gerçekleþtirdi.

Ziyaret 10 Mayýs 2011 Salý günü Suudi Arabistan Baþkonsolosluðuyle baþladý. Burada bir süre görüþtükten sonra, Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Sayýn M. Hasan Göðüþ’ü makamýnda ziyaret etti. Ardýndan Sayýn Büyükelçimizle Rodop ve Milletvekilleri Ahmet Hacýosman ve Çetin Mandacý'nýn da hazýr bulunduklarý öðle yemeði yenildi. Daha sonra Milletvekillerle beraber Sindagma'da kahve içildi. Ýstanköy'e gitmek için hava alanýna haraket edildi. Müftü Efendi ayný gün uçakla Ýstanköy'e ulaþtý. Geceyi burada geçirdikten sonra Dernek Baþkaný Sayýn Mazlum Bey ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Görüþmede eski ve yeni hocalarýmýz Hasan Bey ve Hayatý Bey de hazýr bulundular. Bu görüþmede var olan sorunlar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Müftü Efendi buradaki faaliyetler hakkýnda bilgi aldý. Ýskeçe Müftüsü 11 Mayýs Çarþamba günü Ýstanköy'den feribotla Rodos’a haraket etti. Ayný gün burada da Rodos Müslüman Türklerle ve dernek yetkileriyle yemekte bir araya geldi. Rodos'ta var olan sorunlar hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulunuldu ve gelecekte nelerin yapýlabileceði hakkýnda yeni projeler için fikir teatisinde bulunuldu.

Müftü Efendi'nin edindiði izlenime göre gerek Ýstanköy'de gerek Rodos'taki kardeþlerimizin durumu Batý Trakya Müslüman Türkleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda çok daha zor olduðunu müþahade etmiþtir. Bu nedenle oralara sahip çýkýp ziyaretleri sýklaþtýrmak gerektiðini ifade etmiþtir.

Ayrýca müftü, milletvekillerimiz Çetin Mandacý ve Ahmet Hacýosman'ýn gösterdiði ilgi ve alakadan memnun olduðunu, teþekkür ettiðini de ifade etti.


Bu duyuru 4471 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017