Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE'DE HATÝM TÖRENLERÝ DEVAM EDÝYOR  17.05.2011-21:17
15 Mayýs 2001 Pazar günü Ýskeçe Müftülüðü'ne baðlý Karaçanlar, Ýskeçe Ahiriyan ve Ketenlik Kur'an Kurslarýnýn hatim törenleri gerçekleþti.

Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete önce Karaçanlar'da yapýlan hatim törenine katýldý. Kýsa bir süre kalýp selâmlama konuþmasýný yaptýktan sonra, Ýskeçe Ahiriyan Camiin'de düzenlenen törene katýldý. Burada da kýsa bir selâmlama konuþmasý yapýp son olarak Ketenlik'teki törene katýldý. T. C. Gümülcine Baþkonsolosu'nun da katýdýðý bu törene Belediye Baþkaný, BAKEÞ Baþkaný ve kalabalýk bir halk kitlesi de yer aldý.

Karaçanlar Kur'an Kursu Hatim törenine T. C. Gümülcine Baþkonsolosluðu Konsolos Muavini Sayýn Faith Akarca'nýn yaný sýra, Milletveklimiz ve daha nice önde gelen insanlarýmýz ile kalabalýk bir cemaat kitlesi yer aldý.

Ahiriyan Mahallesi hatim merasimine de Sayýn Müftümüz ve sayýn Milletvekilimiz ile çok sayýda halkýmýz bir araya geldiler.

Ketenlik Kur'an Kursunun da hatim töreni Cumartesi kesilen kurbanlarla baþladý. Kurban kesimi merasimine Ýskeçe Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu ile Milletvekili Çetin Mandacý katýldý.
Kur'an Kursu öðrencilerinin en yoðun olduðu Ketenlik Kur'an Kursu hatmi etraf köylerden gelen çok sayýda cemaatle gerçekleþti. Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin yaný sýra, T. C. Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç, Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Cukal, BAKEÞ Baþkaný Cemil Kabza, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kara, Eyalet Baþkan Yardýmcýsý Ýrfan Uzun ve daha bir çok seçkin heyet de merasimde hazýr bulundu. Merasim sonunda Müftü Efendi'nin duasý ve selâmlamlama konuþmalarý yer aldý. Öðle namazýna mütakip merasime katýlanlara Ketenlik köy halkýnýn hazýrladýðý etli pilav ve ayran ikram edildi.
Bu duyuru 4990 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017