Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE'DE HATÝM MERASÝMLERÝ YOÐUN OLARAK DEVAM EDÝYOR  26.05.2011-08:24
22 Mayýs 2011 Pazar günü, Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde faaliyet gösteren Dinkler, Ýskeçe Muhacir, Zinelli, Paþevik ve Ilýca Yukarý Mahalle Kur'an Kurslarýnda gerçekleþtirilen hatim merasimleri tüm Ýskeçe Bölgesinde bir bayram havasý esti.

Ilýca Yukarý Mahallesinde ve Paþevik'te 21 Mayýs Cumartesi günü Ýskeçe Milletvekilimiz Sayýn Çetin Mandacý'nýn ve kalabalýk bir cemaatýn katýlmasýyla Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete'nin yaptýðý dua ve çekilen tekbirlerle kurban kesimi merasimi gerçekleþti.

Uzun yýllardan sonra Paþevik'te gerçekleþtirilen hatim merasimi T. C. Gümülcine Baþkonsolosluðu Konsolsos Muavini Sayýn Murat Sezgin, Faziletli Müftümüz, Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Cukal, BAKEÞ Baþkaný Sayýn Cemil Kabza ve daha bir çok ileri gelenle ve civar köylerden gelen cemaatle çok büyük ilgi gördü. Müftümüz ve Konsolos Muavinimizin yaptýklarý selâmlama konuþmalarýyla törenden ayrýldýlar. Ayný þekilde Ilýca Yukarý Mahallesinde de Mustafçova Belediye Baþkaný ve BAKEÞ Baþkanýnýn arada yaptýklarý birer selâmlama konuþmasý ile baþka merasime katýlmak üzere ayrýldýlar. Müftülüðü temsilen Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu yer aldý.

Yapýlan diðer hatim merasimlerinde müftülüðü temsilen vaizler görev almýþlardýr.

Bu hafta sonu yoðun olarak yapýlan hatim merasimleri, halkýmýz tarafýndan büyük beðeni kazanmaktadýr. Yapýlan protokol konuþmalarýnda da hep geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzýn çok iyi eðitilmesi, milli ve dini hasletlerle yetiþtirilmesi konusu vurgulanmaktadýr. Ayrýca bu tür merasimlerin Batý Trakya Müslüman Türklerinin birlik ve beraberliði için çok önem arz ettiðini de ifade edilmektedir.


Paþevik


Ilýca
Muhacir
Bu duyuru 4411 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017