Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE D.E.B ÝSKEÇE ÝL TEÞKÝLATINI ZÝYARET ETTÝ  26.05.2011-08:31
Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Dostluk Eþitlik Barýþ (DEB) Partisi Ýskeçe Ýl Teþkilatý Bürosu'nu 21 Mayýs Cumartesi günü ziyaret etti. Müftü Ahmet Mete, müftü yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu ile birlikte ziyaret ettiði il merkezinde, parti genel baþkan yardýmcýsý ve Ýskeçe il teþkilatý sorumlusu Ozan Ahmetoðlu ve partinin Ýskeçeli merkez yönetim ve yürütme kurulu üyeleriyle görüþtü.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete de DEB Partisi Ýskeçe Ýl Teþilatý ziyareti sýrasýnda yaptýðý konuþmada partiye baþarýlar diledi. Müftü Ahmet Mete devamýnda þunlarý þöyle dedi: "Birlik ve beraberlik içinde, uyum içinde azýnlýða hizmet etmek güzel bir þeydir. Her daima bunu arzuluyoruz. Ve temenni ediyoruz. Bu anlayýþla çalýþacaðýný inandýðýmýz DEB Partisi’nin yanýndayýz ve destekliyoruz. Yeter ki toplumun, bölgenin, ülkenin, insanlarýn yararýna çalýþmalar olsun. Hayýrlý olmasýný temenni eder, baþarýlar dilerim."

Karþýlýklý hediye takdiminden sonra Müftü Mete ve parti yöneticileri hatýra fotoðrafý çektirdi.
Bu duyuru 3488 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017