Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KÝREÇÇÝLER KUR'AN KURSU HATMÝ COÞKULU GEÇTÝ  15.06.2011-13:40
Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde faaliyet gösteren Kur'an Kurslarýnýn hatim merasimleri yavaþ yavaþ sona eriyor. Ýki aydýr çok yoðun geçen hatimler bir hafta sonra 19 Haziran 2011 Pazar günü Ýsmail Mahalle Kur'an Kursunun yapacaðý hatim tçreniyle sona eriyor.

Geçtiðimiz hafta sonu, 12 Haziran 2011 Pazar günü Kiraççiler Kur’an Kursunun hatim merasimi gerçekleþti.

Kireççiler Kur’an Kursu hocalarý; Bilal Veli, Nagihan Osmanoðlu ve Emine Ýmam’ýn yetiþtirdiði öðrencilerin hatim merasimi Ýskeçe’den ve Balkan köylerinden gelen kalabalýk bir halk kitlesiyle gerçekleþti. Hatim merasimine Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’nin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç, Eyalet Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Ýrfan Uzun, Mustafçova Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Cukal, BAKEÞ Baþkaný Sayýn Cemil Kabza, Mustafçova Belediyesi Meclis Üyeleri de katýldýlar.

Hatim törenin ardýndan Müftü Efendi kýsa bir konuþma yaparak öðrencileri tebrik etti ve Kur’an Kurslarýnýn eðitime saðladýklarý hizmeti tekrarladý. Ardýndan Eyalet Baþkan Yardýmcýsý ve T. C. Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç Bey de kýsa birer konuþma yaparak öðrencileri tebrik ettiler.

Ýskeçe S. Vali Yardýmcýsý Sayýn Türkeþ Hacýmemiþ’in oðlu da hatim yapmasý, törenden sonra gelen davetli heyeti evine alarak tatlý ve kahve ikram etmiþtir. Heyet de baþta oðlunu olmak üzere tüm aileyi tebrik ederek bu sevinçli günlerini paylaþmýþ oldu.Bu duyuru 4248 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017