Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 C. H. P. GENEL BAÞKANI SAYIN KEMAL KILIÇDAROÐLU MÜFTÜLÜÐÜMÜZÜ ZÝYARET ETTÝ  05.07.2011-10:55
1 Temmuz 2011 tarihinde Atina'da gerçekleþen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantýsý için Yunanistan'a gelen C.H.P. Genel Baþkaný Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu ve beraberindeki heyet, 2 Temmuz 2011 Cumartesi günü Batý Trakya'yý da ziyaret ederek Ýskeçe ve Gümülcine'de kurum ve kuruluþ Baþkanlarýyla temaslarda bulundu.

Sayýn Kýlýçdaroðlu ve beraberindeki heyetin Ýskeçe'deki ilk ziyareti Ýskeçe Türk Birliði oldu, ardýnda da Ýskeçe Müftülüðü'ne geldiler. Müftülüðe geliþlerinde Müftümüz Sayýn Ahmet Mete ve çok sayýda Ýskeçe Bölgesi Din Görevlileri karþýladý. Sayýn Müftümüzle basýna kapalý olarak bir görüþme gerçekleþti. Yapýlan açýklamaya göre, Sayýn Kýlýçdaroðlu bu ziyaretten duyduðu menuniyeti belirterek kendisne zaman ayýrdýðý için Sayýn Müftümüze teþekkür etmiþlerdir. Müftümüz Sayýn Ahmet Mete de Sayýn Genel Baþkana Müftülük faaliyetleri hakkýnda bilgi vermiþ ve bu tür ziyeretlerin Batý Trakya Müslüman Türkleri için büyük moral olduðunu vurgulayarak þükranlarýný ifade etmiþtir.

Müftülükten sonra Ýskeçe Eski Müftüsü merhum Mehmet Emin Aða'nýn kabri ziyaret edildi. Burada Ýnhanlý Ýmamý Hüseyin Kâhyaoðlu'nun okuduðu Kur'an ve ardýndan Müftü Efendi’nin yaptýðý dua ile fatihalar okundu. Daha sonra C.H.P. Genel Baþkaný Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu ve beraberindeki heyet Gümülcine'ye gitmek üzere Ýskeçe'den ayrýldý.Bu duyuru 3904 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017