Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 A Ç I K L A M A  21.07.2011-13:20
16 – 17 Temmuz 2011 tarihlerinde gerçekleþtirilen Kermes çok baþarýlý geçmiþtir. Maddi manevi desteði olan herkese teþekkürü bir borç biliriz.

Yerel basýnda çýkan yanlýþ haberler, ne azýnlýk ne de çoðunluk insanýna herhangi bir fayda saðlamamaktadýr. Kermeste toplanan paralarýn daðýlýmýyla alakalý haberler tamamen yanlýþtýr. Biz daha önce de belirttiðimiz gibi, Kermesi tahsil hayatlarýnda maddi sýkýntý çeken bütün azýnlýk öðrencilerimize destek için düzenledik. Toplanan paralar, Müftülüðümüzde kurulacak komisyon tarafýndan her nerede olursa olsun, nerede okuduklarýný ayýrt etmeksizin bütün fakir öðrencilerimize eþit ve þeffaf bir þekilde daðýtýlacaktýr.

Kamuoyuna önemle bildirilir.

Ahmet METE

Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 3963 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017