Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 RUMELÝ BALKAN FEDERASYONU MÜFTÜLÜÐÜMÜZÜ ZÝYARET ETTÝ  27.07.2011-10:14
Rumeli Balkan Federasyonu Genel Baþkaný Süheyl Çobanoðlu baþkanlýðýndaki bir heyet 22 Temmuz Cuma günü Müftülüðümüzü ziyaret etti. Heyette Genel Baþkan Sayýn Süheyl Çobanoðlu’nun yaný sýra, Akdeniz Balkan Türkleri Federasyonu Baþkaný Mesut Baskýr, Rumeli Balkan Federasyonu Baþdanýþmaný Özcan Pehlivanoðlu, Genel Baþkan Yardýmcýsý Rýfat Yakupoðlu, Yunanistan Temsilcisi Ferruh Özkan, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Vatansever, Danýþma Kurulu Üyesi Cengiz Güloðlu ve Basýn Danýþmaný Birol Yýlmazlar da yer aldýlar.

Federasyon üyeleri Ýskeçe'deki temaslarýnda önce Müftülüðe gelerek Müftümüz Sayýn Ahmet Mete ile bir görüþme yaptýlar. Müftü Efendi var olan sorunlar hakkýnda misafir heyete bilgi verdi ve bu ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek teþekkür etti. Heyet Baþkaný Sayýn Süheyl Çobanoðlu da heyeti tanýttý ve kabulünden dolayý Müftü Efendi’ye þükranlarýný ifade etti.

Müftülüðün ardýndan Rumeli Federasyonu Heyeti Ýskeçe Türk Birliðini ziyaret etti ve oradan da Ýskeçe Eski Müftüsü merhum Mehmet Emin Aða ile Ýskeçe Türk Birliði kurucusu Mehmet Hilmi'nin kabrini ziyaret ettiler daha sonar Ýskeçe'den ayrýldýlar.

Bu duyuru 4575 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017