Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
  Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Milletvekili Müezzinoðlu’nu Ziyaret Etti  08.09.2009-16:03
5 Eylül 2009 Cumartesi günü, Batý TrakyaTürk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Avrupa Batý Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Baþkaný Halit Habipoðlu ve Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði (BTTDD) Genel Baþkaný Ferruh Özkan ile birlikte Gümülcineli Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP) Ýstanbul Milletvekili Sayýn Mehmet Müezzinoðlu’nu ziyaret ettiler.

BTTADK Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Batý Trakya’da son dönemde yaþanan geliþmeler hakkýnda milletvekili Müezzinoðlu’na bilgi verdi. Mete, Ýskeçe Okçular Camii’nin 2 Eylül 2009 tarihinde art niyetli kiþilerce üçüncü kez kundaklandýðýný dile getirerek BTTADK’nýn saldýrýyý kýnadýðýný dile getirdi.

Yunanistan’ýn erken genel seçime gitme kararý aldýðý dönemde bir kez daha kundaklanmasýnýn düþündürücü olduðunu ifade etti.

4 Ekim 2009 tarihinde gerçekleþtirilecek erken genel seçimler ile ilgili olarak Mete görüþlerini Milletvekili’ne aktardý ve birlikte yapýlabilecek çalýþmalar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunuldu.

Bu duyuru 3679 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017