Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE TÝCARET ODASI AZINLIK MENSUPLARI’NA  20.12.2011-19:01
Ýskeçe Ticaret Odasý’nda 4 – 5 Aralýk 2011 tarihlerinde yapýlan seçimlerde azýnlýk mensubu olarak sekiz kiþinin yönetim kuruluna seçilmesi bizi ziyadesiyle sevindirmiþtir. Bu üstün baþarýdan dolayý yönetim kuruluna seçilen arkadaþlarýmýzý þahsým ve bütüm Ýskeçe Müslüman Türkleri adýna tebrik eder, çalýþmalarýnda Cenâb-ý Hak’tan üstün baþarýlar niyâz ederim.

Bu vesileyle liste baþý olan ve görev bölümünde baþkan seçilen Stelios Moraitis’i ve Baþkan Yardýmcýlarý Ýrfan Hacýgene ve Serkan Hatip’i ayrýca tebrik eder görevlerinde baþarýlar dilerim.

Ýskeçe Müftüsü

Ahmet METE


Bu duyuru 3201 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017