Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜFTÜ EFEDNÝ ASKER UÐURLAMA MEVLÝDÝNE KATILDI  02.02.2012-00:31
28 Ocak 2012 Cumartesi Akþamý Balkan Kolu’nun en büyük köylerinden Ketenlik köyünde gençlerin düzenlediði Askere Uðurlama Mevlidine katýlan Ýskeçe Müftüsü, mevlid duasýndan sonra halka yaptýðý konuþmada; askerliðin önemini, þehitlik mertebesinin faziletini ve giden askerlerin kutsal bir vazifeye gittiðini hatýrlattý. Hayýrlý iþlerin besmeleyle, dua ile yapýldýðýný ve mevldin isabetli bir karar olduðunu, içki içme ve rezaletle askere gitmenin Ýslâm Türk kültüründe yeri olmadýðýný dile getirdi. Kalabalýk bir halkýn katýldýðý mevlid, büyük bir coþkuyla dualar eþliðinde sona erdi.

Bu duyuru 3754 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017