Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 BATI TRAKYA MÜFTÜLERÝ T. C. ATÝNA BÜYÜKELÇÝSÝ SAYIN KERÝM URAS’I ZÝYARET ETTÝ  15.02.2012-13:42
14 Þubat 2012 Salý günü Atina’ya giden Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete ve Gümülcine Müftüsü Sayýn Ýbrahim Þerif, göreve yeni baþlayan T. C. Atina Büyükelçisi Sayýn Kerim Uras’ý ziyaret ettiler.

Yeni görevinde baþarý dileklerini sunan ve Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’nýn sevgi ve selâmlarýný ileten Sayýn Müftülerimiz ayný zamanda Azýnlýðýn sorunlarý ve sýkýntýlarý hakkýnda Sayýn Büyükelçimize bilgi verdiler.

Deðerli Büyükelçimiz Sayýn Kerim Uras’ýn ve elçilik çalýþanlarýnýn büyük bir ilgi ve alakayla karþýladýðý, aðýrladýðý ve uðurladýðý Müftülerimiz, bizzat Büyükelçinin selâm ve iyi dilekleriyle ayný gün geri döndüler.Bu duyuru 3247 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017