Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE'DE HATÝM MERASÝMLERÝ BAÞLADI  11.04.2012-11:47
Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet göstren Kur'an Kurslarýmýzda gelenek haline gelen Hatim Merasimleri büyük bir coþkuyla baþladý. 8 Nisan 2012 Pazar günü Bratankova Kur'an Kursunun Hatim Merasimi gerçekleþti.

7 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde Kurban Kesim Merasimi gerçekleþti. Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’nin de katýldýðý bu kesim merasiminde çekilen tekbirler va ardýndan yapýlan dua ile kurbanlar kesildi.

Bratankova Kur'an Kursunda 10 Nisan Pazar günü yapýlan hatim merasiminde kalabalýk halk topluluðu katýldý. Bu merasimde onur konuðu olarak Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç Bey ve Muavin Konsolos Adnan Öztürk Bey de yer aldýlar.

Müftümüz Sayýn Ahmet Mete yaptýðý konuþmada birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý ve gündemde yer alan son geliþmeleri aktardý. Ayrýca Kur'an Kurslarýmýzýn faaliyetleri konusunda da deðinen Faziletli Müftümüz sözlerini þöyle sürdürdü: "Müftülüðümüz bünyesinde Kur'an Kurslarýmýz eksiklikleriyle beraber, evlâtlarýmýza dini eðitimi veren þu andaki en saðlam müesseselerimizdir. Bu nedenle evlâtlarýmýz mutlaka Kur'an Kurslarýmýzdan geçip bu eðitimi almalarý gerekir."

Sayýn Baþkonsolosumuz da hatim yapan öðrencileri tebrik etti ve halký selâmlayarak bu tür etkinliklerde bulunmaktan büyük memnunluk duyduðunu ifade etmiþleridir.

Devamýnda gerek Müftümüz, gerekse Baþkonsolosumuz Bratnakova Hocasý Hüseyin Cihan'ý baþarýlarýndan dolayý tebrik etmiþleridir.Bu duyuru 3858 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017