Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE KARÞI MAHALLE HATÝM TÖRENÝ  18.04.2012-02:13
16 Nisan Pazartesi günü Ýskeçe’nin Kaþý Mahalle Kur’an Kursu öðrencilerinin icra ettikleri hatim töreni coþkuyla gerçekleþti. Törene Müftümüz Ahmet Mete ve Müftülük çalýþanlarýnýn yaný sýra, Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu adýan Ramadan Duban, Milletvekilimiz Çetin Mandacý, Bölge Genel Sekreter Yardýmcýsý Ýrfan Uzun, Mustafçova Belediye Baþakaný Mustafa Cukal, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kara, Batý Trakya Azýnlýðý Yüksek Tahsiller Derneði Baþkaný Erkan Ruþen ile 6 Mayýs’ta yapýlacak erken genel seçimlerde deðiþik partilerden milletvekili adayý olanlarýn yaný sýra kalabalýk halk da katýldý.

Karþý Mahalle Kur’an Kursu Öðretmenleri Ýsmet Tüccar, Murat Ýmamefendi ve Fatma Alihoca’nýn gözetiminde hatim merasimini gerçekleþtiren öðrenciler, baþarýlý bir performans göstererek katýlýmcýlarýn beðenisini kazandýlar. Törende Müftümüz Ahmet Mete hatim duasýnýn ardýndan kýsa bir konuþma yaparak yeni döndüðü Türkiye ziyaretinden selâmlar getirdi. Daha sonra Kur’an Kursu hocalrýný ve çocuklarý tebrik ederek bundan böyle de eðitimlerinin devamýný dile getirdi ve Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Kardeþlik’ten, birlik ve beraberlikten bahsetti. Bu doðrultuda 6 Mayýs’ta yapýlacak erken genel seçimlerine deðinerek; “bütün adaylar buradadýr, kimseyi ayýrmýyoruz, hepsine mesafemiz eþittir. Ama seçimimizi bu kardeþlerimizden yana kullanmamýz gerekir” þeklinde ifadelerde bulundu.

Törenin ardýndan Karþý Mahalle gençlerinin hazýrladýðý pilâv ikramý yapýldý.

Bu duyuru 3826 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017