Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ZÜMBÜL MAHALLE’DE HATÝM TÖRENÝ  18.04.2012-02:16
15 Nisan Pazar günü Zümbül Türk Ýlkokulu öðrencilerinin icra ettikleri hatim töreni düzenlendi. Törene Müftülük çalýþanlarýnýn yaný sýra, Milletvekilimiz Çetin Mandacý, Bölge Genel Sekreter Yardýmcýsý Ýrfan Uzun, Mustafçova Belediye Baþakaný Mustafa Cukal ile 6 Mayýs’ta yapýlacak erken genel seçimlerde deðiþik partilerden milletvekili adayý olanlarýn yaný sýra kalabalýk halk da katýldý.

Törende Müftümüz Ahmet Mete’nin adýna katýlan Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu, hatim duasýnýn ardýndan kýsa bir konuþma yaparak çocuklarýn eðitimlerinin devamýný dile getirdi ve Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Kardeþlik’ten, birlik ve beraberlikten bahsetti.

Milletvekilinin de yaptýðý kýsa konuþmada, artýk siyasete veda ettiðini bundan böyle doktorluða devam edeceðine ama birlik ve beraberlik içinde her zaman mücadelelerde yer alacaðýný ifade etti. Bölge Genel Sekreter Yardýmcýsý Ýrfan Uzun da çocuk eðitimine deðinerek hiçbir yerde kullanýlmayan pomakça dilinin gençler arasýnda konuþulmamasýný dile getirdi. Mustafçova Belediye Baþakaný Mustafa Cukal da halký selâmlayarak hatim yapan çocuklarý tebrik etti.

Törenin ardýndan Zümbül Mahallesi Müslüman Türk halkýnýn hazýrladýðý pilâv ikramý yapýldý.

Bu duyuru 3729 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017