Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÞAHÝN’DE MUHTEÞEM KUTLU DOÐUM ETKÝNLÝÐÝ  25.04.2012-09:44
Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Ýskeçe Müftülüðü 21 Nisan Cumartesi akþamý Þahin Futbol Sahasýnda bir etkinlik düzenledi. Ýskeçe Müftülüðü’nün organize ettiði etkinliðine binlerce soydaþ katýldý.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete etkinlikte yaptýðý selamlama konuþmasýnda etkinliðin düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkür etti. Müftü Mete, konuþmasýnda ayrýca Hz. Muhammed’i anlamak ve onu anlatmak noktasýnda üzerimize düþen görevlerden bahsetti.

Ardýndan söz alan Tekirdað Müftüsü Mahmut Gürlen þiirlerle süslediði duygu dolu konuþma yaptý.

Etkinlikte ayrýca, Ýskeçe Müftülüðü Ýlahi Korosu ve Þahin Kuran Kursu Ýlahi Korosu öðrencilerinin seslendirdikleri ilahilerle beðeni topladý. Etkinliðin açýlýþýnda ve sonunda Ýstanbul Ýsmail Aða Kurana Kursu Öðreticisi Kurra Hafýz Cuma Öztürk ve Þehzadebaþý Camii Ýmam Hatip’i Kurra Hafýz Ercan Çakýroðlu’nun okuduklarý Kuran-ý Kerim ile bütün izleyenlere duygu dolu anlar yaþattý.

Ayrýca, Hayrabolu Müftüsü Veysel Iþýldar, Muratlý Müftüsü Þahin Yýldýrým, Ýsmail Aða Kurana Kursu Öðreticisi Kurra Hafýz Cuma Öztürk ve Þehzadebaþý Camii Ýmam Hatip’i Kurra Hafýz Ercan Çakýroðlu birlikte okuduklarý ilahi ve naat’lar etkinliðe renk kattý.

Kutlu Doðum Etkinliði’ne baþta T.C.Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç, Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Ýskeçe Milletvekili Çetin Mandacý, Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Cukal, Tekirdað Müftüsü Mahmut Gürlen, Hayrabolu Müftüsü Veysel Iþýldar, Muratlý Müftüsü Þahin Yýldýrým, Ýstanbul Ýsmail Aða Kurana Kursu Müdürü Mahsun Vanlýoðlu, Yüksek Tahslliler Derneði Baþkaný Erkan Ruþen, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kara, Milletvekili Adaylarý ve binlerce soydaþ katýldý.

Etkinliðin sonunda, Þahin Mütevelli Heyeti tarafýndan katýlýmcýlara pilav ve ayran ikram edildi.

Bu duyuru 3530 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017