Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 YALIMLI VE GÖKÇEPINAR HATÝM TÖRENLERÝ  02.05.2012-10:02
29 Nisan Pazar günü Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete davetli olduðu Gümülcine’ye baðlý Yalýmlý köyüne hatim törenine katýldý ve cemaati selâmlayarak Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde faaliyet gösteren Gökçepýnar Kur’an Kursu öðrencilerinin icra ettikleri hatim törenine katýlmak üzere buradan ayrýldý. Gökçepýnar’da Kur’an Kursu hocalarý; Erkan Azizoðlu, Salih Belço ve Salih Ýmam’ýn gözetiminde düzenlenen hatim töreni binlerce halkýn katýlýmýyla coþkulu anlar yaþandý. Törene Müftümüz Ahmet Mete ve Müftülük çalýþanlarýnýn yaný sýra, Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç, yerel idareciler, sivil toplum kuruluþlarý 6 Mayýs’ta yapýlacak erken genel seçimlerde deðiþik partilerden aday olan milletvekili adaylarý katýldý. Ayrýca Türkiye’den misafirler de hatime iþtirak edenler arasýndaydý.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaptýðý konuþmada hatim yapan öðrencileri ve onlarý yetiþtiren hocalarýný ayrýca anne babalarý tebrik ettikten sonra, 6 Mayýs’ta yapýlacak erken genel seçimlerine de deðinerek kýsaca þu mesajý verdi: “Öncelikle seçimler memleketimiz için hayýrlý olsun. Hepimiz sandýða gidelim. Katýlýmý saðlayalým. Oyumuzu kendi içimizden olan Türk adaylarýna verelim. Bizden olan bütün adaylar bizim için çok önemli ve deðerlidir. Yunan parlamentosunda temsil edilmemiz için birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekir.”

Törenin ardýndan Gökçepýnar Müslüman Türk halký tarafýndan hazýrlanan pilâv, katýlan cemaate ikram edildi.

Yalýmlý Hatim Töreni


Gökçepýnar Hatim Töreni


Bu duyuru 4406 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017