Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜFTÜLER "BALKANLARDA OSMANLI VAKIFLARI VE ESERLERÝ" ULUSLARARASI SEMPOZYUMU’NA KATILDI  17.05.2012-11:48
Ýskeçe ve Gümülcine Müftüleri Sayýn Ahmet Mete ile Sayýn Ýbrahim Þerif, 9 – 11 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþen Balkanlarda Osmanlý Vakýf Eserleri Sempozyumu’na katýldýlar. T. C. Baþbakanlýk Vakýflar Genel Müdürlüðü ile Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen sempozyum, 9 Mayýs Çarþamba günü Ýstanbul Ticaret Odasý Meclis Salonu'nda baþladý. Balkanlar'daki Osmanlý vakýflarý ve Balkanlar'da Osmanlý vakýf kültür varlýklarý gibi konularýn ele alýndýðý sempozyum, Perþembe günü de Ýstanbul’da devam etti. Sempozyumun üçüncü günü de,11 Mayýs Cuma günü Edirne'de Ekmekçizade Ahmet Paþa Kervansarayý’nda düzenlenen kapanýþ oturumu ile sona erdi.

Edirne Selimiye Camiinde kýlýnan Cuma Namazýnýn ardýndan Müftülerimiz Batý Trakya’ya döndüler.Bu duyuru 3323 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017