Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KETENLÝK’TE HATÝM TÖRENÝ  23.05.2012-22:45
Balkan Kolu köylerimizden Ketenlik’te 19 – 20 Mayýs tarihlerinde coþkulu kurban ve hatim törenleri gerçekleþti. 19 Mayýs Cumartesi günü Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu’nun yaptýðý dua ile kurbanlar kesildi. 20 Mayýs Pazar günü de Ketenlik Kur’an Kursu öðretmenleri; Fatma Ýmam, Hasan Peçenek, Hüseyin Karahus, Hasan Kalfa, Fehmi Palazlý, Sami Ýsmailko, Ýdris Dangala ve Emine Abdullah’ýn gözetiminde gerçekleþen hatim töreni katýlýmcýlara coþkulu anlar yaþattý. Çocuklarýn düzgün Kur’an kýraatleri ve güzel þiir okumalarý dikkatlerden kaçmadý.

Törene kalabalýk halkýn yaný sýra þeref konuklarý olarak; Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç, Müftümüz Ahmet Mete, Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek, Bölge Genel Sekreter Yardýmcýsý Ýrfan Uzun, Belediye Baþkaný Mustafa Cukal, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kara, T. C. Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Ömer Çay, Sabýk Milletvekilleri ve Ýstanbul Ýsmail Aða Kur’an Kursu Müdürü Mahsun Vanlýoðlu katýldýlar.

Müftümüz Ahmet Mete yaptýðý hatim duasýnýn ardýndan yaptýðý kýsa konuþmasýnda; Kur’an Kursu hocalarýný ve öðrencileri tebrik etti ve birlik ve beraberlik üzerinde durarak, birlik ve beraberliði lafta deðil pratikte yaþamak ve göstermek gerektiðini dile getirdi.

Bu duyuru 4123 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017