Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 T.C. GÜMÜLCÝNE BAÞKONSOLOSUMUZ VEDA ETTÝ  03.07.2012-23:22
21 Haziran 2012 tarihinde sayýn T.C. Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç’ýn görev süresinin dolmasý üzerine, Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete veda yemeði verdi. Mustafa Sarný yemeðe eþi ve yardýmcýlarý ile birlikte katýldý.

Ayrýca, T. C. Gümülcine Baþkonsolosu sayýn Mustafa Sarnýç, 3 Temmuz Salý günü Ýskeçe Müftülüðü’ne veda ziyaretinde bulundu.

Moðolistan Büyükelçisi olarak atanan Mustafa Sarnýç, Müftülüðe yaptýðý veda ziyaretinde Ýskeçe Müftüsü sayýn Ahmet Mete ve çok sayýda din görevlisi tarafýndan karþýlandý.

Büyükelçi Mustafa Sarnýç, kalabalýk bir din görevlileri grubu tarafýndan karþýlanmasý kendisini çok memnun ettiðini, Ýsleçe Müftüðü ile her daima ile iliþkiler içerisinde olduklarýný ve kurumsallaþma noktasýnda müftülüðün ciddi mesafe aldýðýný vurguladý. Sarnýç ayrýca baþta Müftü olmak üzere bütün din görevlilerini asla unutmayacaklarýný da dile getirdi. Müftü Ahmet Mete ise dört yýldýr sayýn Mustafa Sarnýç ile güzel çalýþmalar içerisinde bulunduðunu dile getirerek teþekkür etti.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Büyükelçi Sarnýç’a Batý Trakya’da kaldýðý süre içerisinde Müftülük personeli tarafýnda çektirilen ve kendisine ait fotoðraflardan oluþan bir albüm hediye etti.

Ziyaretin sonunda Büyükelçi Mustafa Sarnýç bütün din görevlileriyle tek tek vadalaþarak Müftülük’ten ayrýlýp Ýskeçe Türk Birliði’ne geçti.


Bu duyuru 3373 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017