Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KOZLUCA KÖYÜ HATÝM TÖRENÝ  05.09.2012-14:19
Balkan Kolu köylerimizden Kozluca’da 1 – 2 Eylül 2012 tarihlerinde coþkulu kurban ve hatim törenleri gerçekleþti. 1 Eylül Cumartesi günü kalabalýk bir cemaatýn katýlýmýyla Ýskeçe Müftülüðü Vaaz ve Ýrþad Ekibi Baþkaný Yýlmaz Mahmut’un yaptýðý dua ile kurbanlar kesildi. 2 Eylül Pazar günü de Kozluca Kur’an Kursu öðretmenleri; Mustafa Kamu ve Muhammet Mahmut’un gözetiminde gerçekleþen hatim töreni katýlýmcýlara coþkulu anlar yaþattý.

Törene kalabalýk halkýn yaný sýra þeref konuklarý olarak; Müftümüz Ahmet Mete, Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu’nu temsilen Muavin Konsolos Alper Atak ve Muavin Konsolos Ufuk Gözaydýn, Türkiye Cumhuriyeti Selânik Baþkonsolosluðu Ticaret Ataþesi Kemal Sinan Tüzün, Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek, Eyalet Baþkan Yardýmcýsý Ýrfan Uzun, Belediye Baþkaný Mustafa Cukal, Ýskeçe Türk Birliði Asbaþkaný Ýbrahim Ýbrahimko, BAKEÞ Baþkaný Cemil Kabza, DEB Partisi Temsilcisi Ýsmet Tüccar, T. C. Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Ömer Çay, Sabýk Milletvekilleri ve Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde çalýþan bir çok din görevlisi katýldýlar.

Müftümüz Ahmet Mete yaptýðý hatim duasýnýn ardýndan cemaate þu mesajý verdi: Bu gün coþkulu anlar yaþadýk. Kur’an Kursu hocalarýný ve öðrencileri tebrik ederim. Bir milleti ayakta tutan üç unsur vardýr. Dini, milli ve gelenek ve göreneklerdir. Bunlara sahip çýktýðýmýz taktirde her zaman varlýðýmýzý sürdürüz. Geleceðimizi emanet edeceðimiz çocuklarýmýzý ve özellikle kýz çocukrýný okutmamýz çok önemlidir. Çünkü kýzlarýmýz yarýnýn anneleri ve çocuk yetiþtiricileridir.”

Törenin ardýndan Kozluca’lýlarýn hazýrladýðý pilav ikramý yapýldý.

Bu duyuru 4526 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017