Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜFTÜ MEHMET EMÝN AGA MEZARI BAÞINDA ANILDI  28.09.2009-15:45
9 Eylül 2006 tarihinde Allah’ýn rahmetine kavuþan Merhum Mehmet Emin Aga vefatýnýn 3.yýlýnda mezarý baþýnda düzenlenen törenle anýldý.

Ýskeçe Müftülüðü tarafýndan 9 Eylül 2009 Çarþamba günü düzenlenen anma töreni, Ýnhanlý Köyü Ýmamý Hafýz Hüseyin KÂHYAOÐLU’nun okuduðu Kur’an-ý Kerim ile baþladý. Ardýndan Ýskeçe’de Ramazan görevlisi olarak bulunan Kahramamaraþ ili Türkoðlu ilçe Müftüsü Ömer Ünal’ýn yapmýþ olduðu dua ile devam edildi.

Anma törenin açýlýþ konuþmasýný Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Faziletli Ýskeçe Müftüsü Ahmet METE yaptý. Müftü Ahmet METE yaptýðý konuþmasýnda özetle þunlarý dile getirdi:

” Merhum Müftümüz Mehmet Emin AGA insnlara hizmt etmeyi seven bir insandý. Herkesi kucaklayan bir özelliði vardý. O asla insanlarýna olumsuz yaklaþmazdý. Rahmetli Müftü, bizleri evladý gibi görür ve öyle severdi. Her daima milletin menfaatinive iyiliðini düþünerek hareket ederdi. Zaten Müftü olarak Mehmet Emin AGA, kendine has liderlik yapýsýyla bir çok insanlara örnek olmuþtur.”

Ardýndan oðlu ve Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa AGA, kýsa konuþmasýnda; katýlan herkese teþekkür ederek, babasýnýn her insaný bir evladý gördüðünü ve kendisinin oðlu olmaktan gurur duyduðunu ifade etti.

Törene katýlan Ýskeçe Milletvekili Çetin Mandacý ve eski milletvekili Ahmet Faikoðlu da söz alarak, Merhum Müftünün önemli bir þahsiyet olduðunu, kendisinin azýnlýk insanýna verdiði mücadelelerle daima yol gösteren bir lider olduðunu dile getirdi.

Son olarak söz alan, T.C. Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç, kýsa konuþmasýnda Rahmetli Müftünün önemli bir þahsiyet olduðunu ve Batý Trakya davasýný daima yasal ve meþru zeminlerde sürdürdüðünü dile getirdi. Baþkonsolos Sarnýç törene katýlan herkese teþekkür ederken, bir kez daha yakýnlarýna ve ailesine metanet dileklerini belirtti.

Törene, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Faziletli Ýskeçe Müftüsü Ahmet METE, Ýskeçe Milletvekili Çetin Mandacý, T.C. Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç, Ýskeçe Vali Yardýmcýsý Yusuf Deli ve il meclis üyeleri, eski milletvekili Ahmet Faikoðlu, Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa AGA ve belediye meclis üyeleri, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Mehmet Hacýhalil’in yanýsýra, Ýskeçe Müftülüðü’ne baðlý çalýþan bir çok Kur’an Kursu Öðreticisi ve Köy Ýmamý katýldý.
Bu duyuru 4573 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017