Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 VEFATININ 6’NCI YILINDA MERHUM MÜFTÜMÜZÜ ANDIK  12.09.2012-13:48
Batý Trakya Türkleri’nin haklý davasýnýn yýlmaz savunucusu Ýskeçe Müftüsü merhum Mehmet Emin Aga, vefatýnýn 6’ncý yýldönümünde Ýskeçe Müftülüðü olarak düzenlediðimiz törenlerle anýldý. Ýlk etkinlik, 9 Eylül Pazar günü Þahin Tekke Camiinde merhum müftümüzün ruhuna okutulan mevlid töreni oldu. 10 Eylül Pazartesi günü de saat 18:30’da Ýskeçe Aþaðý Mahalle Mezarlýðýnda mezarý baþýnda bir anma töreni yapýldý. Törene Müftümüz Ahmet Mete’nin yaný sýra, T. C. Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Osman Ýlhan Þener, Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kara, BAKEÞ Baþkaný Cemil Kabza, DEB Partisi Ýskeçe Temsilcisi Ozan Ahmetoðlu, Sabýk Milletevekilleri, merhumun oðullarý ve birçok sevenleri katýldý. Ardýndan Akþam Namazýna müteakip Ýskeçe Çýnar Camiinde merhumun ruhuna mevlid-i þerif okutuldu.

9 Eylül 2006’da Hak’kýn rahmetine kavuþan Müftümüz Mehmet Emin Aga, son nefesini verdiði ana kadar Batý Trakya davasý için mücadele verdi ve bu mücadeleyi bayraklaþtýran liderlerden biri oldu.

Merhum Müftümüzü vefatýnýn 6’ncý yýlýnda rahmetle, minnetle ve þükranla anýyoruz. Mekâný Cennet olsun, nurlar içinde yatsýn...Bu duyuru 3170 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017