Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜFTÜLERÝMÝZ ÇANAKKALE ZAFERÝ VE ÞEHÝTLERÝ ANMA TÖRENÝNE KATILDILAR  20.03.2013-12:01
Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. Yýl Dönümü dolayýsýyla 18 Mart Pazartesi günü Ýskeçe ve Gümülcine Müftülerimiz Sayýn Ahmet Mete ve Sayýn Ýbrahim Þerif düzenlenen törenlere katýlmak üzere Çanakkale’ye gittiler. Þehitlikte düzenlenen törende, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn baþlattýðý “250 bin þehidimiz için, 250 bin hatim” kampanyasý çerçevesinde, okunan 250 bin hatmin duasý yapýldý.

Müftülerimiz katýldýklarý bu anma törenleri vesilesiyle, Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan baþta olmak üzere, Saðlýk Bakaný hemþehrimiz Sayýn Mehmet Müezzinoðlu, Milli Savunma Bakaný, Ýçiþleri Bakaný, Gençlik ve Spor Bakaný ve birçok devlet ricaliyle, ayrýca Diyanet Ýþleri Baþkanýmýz Sayýn Prof. Dr. Mehmet Görmez’le görüþme fýrsatý buldular.

Müftülerimiz Eceabat Müftülüðü’nü de ziyaret ettiler. Daha sonra Müftülerimiz Gelibolu Süleyman Paþa Camiinde þehitler için okutulan Mevlid-i Þerif törenine katýldýlar.

Çok yararlý geçen bu Çanakkale ziyaretinin ardýndan Müftülerimiz ayný gün Batý Trakya’ya döndüler.





Bu duyuru 3241 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017