Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 HATÝM MERASÝMLERÝ DEVAM EDÝYOR  09.05.2013-13:53
Bu hafta sonu (4 – 5 Mayýs); Elmalý ve Güney Mahalle Kur’an Kurslarýnýn hatim merasimleri gerçekleþti.

4 Mayýs Cumartesi günü sabah saatlerinde önce Güney Mahallesinde sonra da Elmalý’da dualar eþliðinde Kurban kesimi gerçekleþti. Her iki Kurban kesimi merasimine Faziletli Müftümüz Ahmet METE’nin yaný sýra kalabalýk cemaat da katýldý.

5 Mayýs Pazar günü yapýlan Elmalý’daki hatim merasimine Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’nin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Osman Ýlhan Þener, Belediye Baþkanýmýz Sayýn Mustafa Cukal, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Sayýn Ahmet Kurt, Türkiye’den Fatih Sultan Mehmet Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Sayýn Mustafa Üçüncü ile beraberindeki öðretmenler ve daha bir çok sivil toplum örgütü temsilcileri, basýn ve kalabalýk cemaat katýldý. Hatim merasiminde Müftü Efendi’nin yaptýðý konuþmalarda birlik ve beraberlik çaðrýsý yaparak 240 imam yasasýnýn azýnlýðýn dini kimliðine saldýrý olduðunu ve dik durmak gerektiðini ifade etti. Ayrýca hocalarý, velileri ve öðrencileri tebrik etti.

Güney Mahalle Hatim Merasimine ise Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu yer aldý. Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Osman Ýlhan Þener ve Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Sayýn Ahmet Kurt buradan geçerek birer selâmlama konuþmasý yaptýlar ve Elmalý’ya gitmek üzere ayrýldýlar.

Hatim merasimlerinin ardýndan katýlanlara pilav ve ayran ikram edildi.Bu duyuru 3076 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017