Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜLÜÐÜ’NDEN ÝKÝ HATÝM MERASÝMÝ  21.05.2013-12:48
19 Mayýs Pazar günü, Ýskeçe Müftülüðü’ne baðlý görev yapan Ýskeçe Çýnar Camii Kurana Kursu ve Karaçanlar Kur’an Kurslarýnýn hatim merasimleri gerçekleþti.

19 Mayýs Pazar günü yapýlan Ýskeçe Çýnar Camii Kur’an Kursu hatim merasimine Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’nin yurdýþýnda bulunmasý hasebiyle katýlamamýþtýr. Ýskeçe Müftülüðü’nü temsilen katýlan Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu’nun yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Osman Ýlhan Þener, Belediye Baþkanýmýz Sayýn Mustafa Cukal, Eyalet Meclis üyesi Ýrfan Uzun, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Sayýn Ahmet Kurt, DEP Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Ozan Ahmetoðlu, Ýskeçe Ziraat Bankasý Þubesi Müdürü Sayýn Ömer Çay ve daha bir çok sivil toplum örgütü temsilcileri, basýn ve kalabalýk cemaat katýldý.

Hatim merasiminde yapýlan konuþmalarda; birlik ve beraberlik, azýnlýk eðitimi ve 240 imam yasasý üzerinde duruldu. Ayrýca 240 Ýmam yasasýnýn azýnlýðýn dini kimliðine saldýrý olduðunu ve söz konusu yasaya karþý dik durmak gerektiði ifade edildii.

Karaçanlar köyü Hatim Merasimine de katýlan Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu bir konuþma yaparak merasimde emeði geçen herkesi tebrik edip, Ýskeçe Çýnar Camiindeki hatim merasimine katýlmak için ayrýldý. Hatim mersimine Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Sayýn Ahmet Kurt, Bulustra(Avdira) Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Birol Ýncemehmet, sabýk milletvekilleri, Ýskeçe Ziraat Bankasý Þubesi Müdürü Sayýn Ömer Çay ve etraf köylerden gelen kalabalýk cemaat katýldý. Hatim duasýný müftülüðü temsilen vaizlerimizden Feyzullah Hasankehaya yaptý.

Hatim merasimlerinin ardýndan katýlanlara pilav ve ayran ikram edildi.Bu duyuru 3612 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017