Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜFTÜLERÝMÝZ 6. BALKAN ÜLKELERÝ D.Ý.B. TOPLANTISI'NDA  29.05.2013-12:58
16-19 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Arnavutluk'un baþkenti Tiran'da 6. Balkan Ülkeleri Diyanet Ýþleri Baþkanlarý Toplantýsý düzenlendi.

Toplantý'ya Batý Trakya'dan Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerif katýldýlar.

Toplantýnýn ana temasý Balkanlar'da Din Hizmetleri'nin Sunumu ve Halka Faydalý Olma Tecrübesi ön plâna çýkarýlýrken diðer taraftan da dînî günlerin ve bayramlarýn ayný günde kutlanmasýnýn uygun olacaðý, bunun da bilimsel araþtýrmalarla tespit edilmesi gerektiði üzerinde duruldu.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet METE, Batý Trakya'da dînî hayatý ve dînî hayatla ilgili tecrübelerini oturuma katýlan Diyanet Ýþleri Baþkanlarý ve Balkan Müftüleriyle paylaþtý.

Gelecek toplantýnýn Bosna Hersek'te yapýlmasýna oy birliði ile karar verildi.

Bu duyuru 2908 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017