Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÞAHÝN’DE HATÝM MERASÝMÝ  29.05.2013-13:01
Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde faaliyet gösteren Þahin Kur’an Kursu öðrencilerinin icra ettikleri hatim töreni, 26 Mayýs Pazar günü gerçekleþti.

Hatim Etkinliði’ne baþta T.C.Gümülcine Muavin Konsolosu Alper Atak ve konsolosluk çalýþanlarý, Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Ýskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Cukal, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kurt, eski milletvekilleri Çetin Mandacý ve Ahmet Faikoðlu, Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðr. Üyeleri, DEB Partisi yöneticileri, basýn ve kalabalýk cemaat katýldý.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaptýðý konuþmada hatim yapan öðrencileri ve onlarý yetiþtiren hocalarýný ayrýca anne babalarý tebrik ettikten sonra, kýsaca þu mesajý verdi: “Öncelikle toplum olarak birlik ve beraberlik konusunda hepimiz gayret sarfetmeliyiz. Her daima farklý platformlarda da birlik ve beraberliðimizi gösterelim. 240 Ýmam yasasýna dikkat edelim yasanýn uygulanmasýna geçit vermeyelim. Yunanca üzerinde Kuran-ý Kerim eðitimi verecek 90 kiþinin kadroya alýnacaðý haberleri basýndan okuyoruz. Bu konuda da bilgi sahibi olmanýzý istiyorum. Aramýza Anavatan Türkiye’den katýlan misafirlerimizi de hoþluyorum. Kendilerinin buralara gelip bizleri ziyaret etmesi bize moral vermektedir.”

Törenin ardýndan Þahin Müslüman Türk halký tarafýndan katýlan cemaate pilâv ve ayran ikram edildi.

Müftü Efendi, hatim merasiminden sonra Ýskeçe Türk Birliði Gökçepýnar Biçki – Dikiþ ve Nakýþ kursunun yýlsonu sergisine katýlýp, ardýndan vefat eden Millet Gazetesi sahibi Cengiz Ömer’in dedesinin cenazesine katýldý.Bu duyuru 3100 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017