Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KÝREÇÇÝLER KÖYÜ HATÝM TÖRENÝ  20.06.2013-12:31
Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde faaliyet gösteren Kur’an Kurslarýnýn hatim merasimleri Kireççiler ile son buldu. 16 Haziran 2013 Pazar günü Kireççiler Kur’an Kursu öðrencilerinin icra ettikleri güzel bir etkinlikle hatim töreni gerçekleþti.

Hatim merasimine Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’nin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu Muavin Konsolos Sayýn Alper ATAK, Milletvekilimiz Sayýn Hüseyin ZEYBEK, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Sayýn Ahmet KURT ve kalabalýk bir halk kitlesi katýlmýþtýr.

Hatim törenin ardýndan Müftü Efendi kýsa bir konuþma yaparak öðrencileri tebrik etti ve Kur’an Kurslarýnýn eðitime saðladýklarý hizmeti tekrarladý. Konsolos Muavini ve Milletvekilimiz de birer selâmlama konuþmasý yaptýlar. Çocuklarýn azýnlýk okullarýna kayedilmesi konusunda veliler uyarýldý.

Hatim etkinliðinin ardýndan geleneksel etli pilâv ve ayran ikramý yapýldý.

Bu duyuru 3926 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017