Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 DUYURU  24.10.2013-12:19
Ýskeçe Müftülüðü olarak her yýl olduðu gibi bu sene de kurban etlerinin daha çok ihtiyaç sahibi olan kimselere ulaþtýrmak üzere düzenlediðimiz kurban vekâletlerini deðerlendirme kampanyasý Allah’ýn izniyle büyük bir baþarýyla tamamlandý.

Bu kampanyada 370 kurban bedeli toplanýp; 200’ü bölgemizde kesilip ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmýþtýr. Geri kalan 170’i de Balkanlardaki Müftülükler vasýtasýyla Arnavutluk ve Bulgaristan’a gönderilmiþtir.

Ayrýca Almanya’dan HASENE Vakfý da Müftülüðümüze 155 kurban bedeli baðýþlamýþ olup bölgemizdeki fakirlere daðýtýlmýþtýr. Bölgemizdeki kurbanlar 1115 aileye ulaþtýrýlmýþtýr.

Bu kampanyada maddi ve manevi destek veren baþta müftülüðümüz elemanlarýna olmak üzere herkese teþekkür eder, kurbanlarýný baðýþlayan kardeþlerimizin kurbanlarýnýn kabulünü Cenâb-ý Hak’tan niyâz ederim.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE

Bu duyuru 3690 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017