Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 B A S I N B Ü LT E N Ý  24.10.2013-12:22
19 Ekim 2013 Cumartesi ginü Batý Trakya Azýnlýðý Yüksek Tahsilliler Derneði’nin bünyesinde faaliyet göstren Genç Akademisyenler Topluluðu (GAT) Yönetim Kurulu Müftülüðümüze nezaket ziyaretinde bulundu. Baþkan Çiðdem Ali ve Yönetim Kurulu Üyeleri Faziletli Müftümüz Ahmet Mete Müftülükte olmayýp baþka bir etkinlikte yer aldýðý için Müftü Yardýmcýmýz Ahmet Hraloðlu ile görüþtüler. Görüþmede; yönetime yeni seçildikleri ve Ýskeçe Müftülüðü’ne nezaket ziyaretinde bulunduklarýný ifade ettiler. Ayrýca faaliyetleri hakkýnda bilgi verdiler. Ahmet Hraloðlu da bu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirip onlarý tebrik etti ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. Ayrýca yapacaklarý etkinlikler için Müftülük olarak ne gerekiyorsa destekleyeceklerini ifade etti.

GAT Yönetimi ayrýca fakirlere daðýtýlmak üzere Müftülüðümüze dükkanlardan baðýþ olarak topladýklarý bayan ve çocuk ayakkabýsý Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu’na teslim ettiler. Hraloðlu da bu güzel davranýþlarýndan dolayý kendilerini kutladý ve teþekkür etti.

Bu duyuru 3149 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017