Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 DÝN GÖREVLÝLERÝNE SEMÝNER  21.01.2014-13:35
Polonya’nýn baþkenti Varþova’da 9 -11 Kasým 2013 tarihleri arasýnda düzenlenen “Müslümanlara Karþý Nefret Suçlarýyla Mücadele Etmek” konulu eðitim seminerine, Batý Trakya’dan Ýskeçe Müftülüðü’nü temsilen Ümit Farzlý katýldý.

Bu eðitim seminerinin çok yararlý geçtiðini aktaran Ümit Farzlý, buradaki bilgiler ýþýðýnda yapýlan hazýrlýk çalýþmasýndan sonra, Ýskeçe Müftülüðü’nce din görevlilerine yönelik yapýlmakta olan seminerler çerçevesinde geçen hafta “Ýslamofobi” ile alakalý bir seminerle intibalarýný ve bilgilerini din görevlilerle paylaþtý.

Seminer sonunda katýlýmcýlar intibalarýný aktarmak üzere bir “Deðerlendirme Formu” doldurdu. Ayrýca hazýrlanan “Nefret Suçlarý” isimli bir broþür daðýtýldý.

Bu duyuru 3461 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017