Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MISVAKLI HATÝM MERASÝMÝ  23.04.2014-14:51
21 Nisan 2014 Pazartesi günü Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet gösteren Mýsvaklý köyü Kur’an Kursu öðrencilerinin icra ettikleri hatim töreni düzenlendi. Coþkulu geçen hatim törenine Müftülüðümüz adýna Müftü Yardýmcýmýz Ahmet Hraloðlu katýlmýþtýr. Hatim törenine ayrýca Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu Muavin Konsolos Sayýn Murat Ertaþ, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Sayýn Ramadan Nizam, 18 Mayýs’ta yapýlacak yerel seçimlerde aday olanlar ve etraf köylerden gelen kalabalýk bir cemaat yer almýþtýr.

Hatim merasimi yapýlan dua ve selamlama konuþmalarýyla son bulmuþtur. Öðle namazýna müteakip hatime katýlanlara Mýsvaklý Kur’an Kursu öðrenci velilerinin hazýrladýðý etli pilâv ikram edildi.

Bu duyuru 2955 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017