Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜFTÜLERÝMÝZÝN EDÝRNE TEMASLARI  17.06.2014-13:07
Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet METE ile Gümülcine Müftüsü Ýbrahim ÞERÝF 16 Haziran 2014 tarihinde Anavatanýmýz Türkiye’nin Edirne þehrinde bir dizi temaslarda bulundu. Beraberlerinde Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Osman Ýlhan ÞENER de eþlik etti.

Müftülerimiz ve Baþkonsolosumuz temaslarýný Edirne Valisi Dursun Ali Þahin’i ziyaret etmekle baþladý. Çok yararlý geçen buradaki görüþmenin ardýndan Türkiye Cumhuriyeti Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük’ü de ziyaret ettiler.

Edirne temaslarýnýn çok yararlý geçtiðini ifade eden Müftümüz Ahmet Mete; Vali Bey’e ve Rektör Bey’e hüsnü kabullerinden dolayý teþekkür etti.


Bu duyuru 2684 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017