Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 A Ç I K L A M A  02.08.2014-23:35
2014 yýlý Ramazan Ayý içersinde Müftülüðümüz bünyesinde Ýskeçe Bölgesinde Ramazan’ýn ortasýnda camilerde açýlan sergilerden ve bizzat Müftülüðümüze getirilen zekâtlardan 18050 euro toplanmýþtýr.

Yapýlan araþtýrma ve tespitlerimiz neticesinde bu para; 63 talebe ve geri kalaný ise dul, yetim, hasta ve fakir fukaraya cemaatýmýzýn adýna ihtiyaç sahibi kardeþlerimize ulaþtýrýlmýþtýr.

Siz deðerli cemaatýmýza böyle güzel bir vazifede bizleri görevlendirdiðiniz ve bu yardýmlarý sizin adýnýza yapma fýrsatýný verdiðiniz için cân-ý gönülden þükranlarýmýzý sunar, Allah’tan yaptýðýnýz yardýmlarýnýzý kabul etmesini ve bereketinize bereket katmasýný niyâz ederim.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Bu duyuru 2734 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017