Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KURBAN BEDELLERÝ TOPLAMA KAMPANYASI ÝÇÝN DUYURU  06.09.2014-10:14
Ýskeçe Müftülüðü olarak her yýl olduðu gibi bu sene de kurban etlerini daha çok ihtiyaç sahibi olan kimselere ulaþtýrmak üzere "VEKALET YOLUYLA KURBAN KESÝM ORGANÝZASYONU" baþlamýþ bulunmaktadýr. Bu kampanyada toplanacak olan kurban bedelleri önce bölgemizdeki ihtiyaç sahibi kiþilere daðýtýlacak, arttýðý takdirde Müftülüðün öncülüðünde yurt dýþýna uygun görülen yerlere de gönderilecektir.

Herkese önemle duyurur, kurbanlarýmýzýn kabulünü Cenâb-ý Hak’tan niyaz ederim.

Kurban Bedel fiyatlarý 120 € ile 150 € arasýnda olacaktýr.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METENot: Ýmamlarýmýzdan, kurban kesemeyen muhtaç sahibi kimseleri en yakýn zamanda Müftülüðümüze bildirmeleri rica olunur.

Bu duyuru 2848 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017