Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 AÇIKLAMA ve TEÞEKKÜR  14.10.2014-15:17
Geçtiðimiz 4 Ekim 2014 tarihinde Cumartesi günü idrak ettiðimiz mübarek Kurban Bayramýnda yaptýðýmýz ibadetlerin, özellikle kestiðimiz kurbanlarýn kabulünü Cenâb-ý Hak’tan niyâz ederken, birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara kavuþmayý Rabbim nasip eylesin.

Ýskeçe Müftülüðü olarak her yýl olduðu gibi bu sene de kurban etlerinin daha çok ihtiyaç sahibi olan kimselere ulaþtýrmak üzere Ýskeçe Bölgesi çapýnda düzenlediðimiz “VEKALET YOLUYLA KURBAN KESÝM ORGANÝZASYONU” Allah’ýn izniyle büyük bir baþarýyla tamamlandý.

Bu yýlki kampanyada 360 kurban bedeli toplanmýþtýr. Bu kurbanlardan 160 adedi Balkan ülkelerinde kur’an okuyan gençlere gönderilirken 200’ü de bölgemizde kesilip ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmýþtýr.

Ayrýca Almanya’dan HASENE Vakfý da Müftülüðümüz bünyesinde 280 kurban bedeli kestirmiþ olup böylece toplamda 480 kurban bedeli fakirlere pay edilerek daðýtýlmýþtýr. Ýmam ve mütevellilerimizin tespitleri neticesinde Müftülüðümüze gelen ihiyaç listelerine bakýlarak bu yýlki sizlerin bize teslim ettiði kurban bedelleri bölgemizde 1649 ihtiyaç sahibine pay edilmiþtir. Bu paylardan ülkeye kaçak olarak girmiþ Yunanistan’ýn çeþitli yerlerinden getirilen ve Ýskeçe Eski Polis Okulunda tutuklu olarak bulunan göçmenlere de verilmiþtir. Ayrýca Gümülcine ve Dedeðaç’a da 100 küsür kurban bedeli adedi gönderilmiþ olup 260 ihtiyaç sahibi aileye pay ediþmiþtir.

Sonuç olarak; Ýskeçe’de toplam olarak kesilen 480 kurban bedeli, 1649 aile Ýskeçe, 260 aile de Gümülcine ve Dedeðaç olmak üzere toplam 1909 ihtiyaç sahibi aileye ulaþýlmýþtýr.

Bu vesileyle bu kampanyada maddi ve manevi destek veren baþta müftülüðümüz elemanlarýna olmak üzere herkese teþekkür eder, kurbanlarýný baðýþlayan kardeþlerimizin kurbanlarýnýn kabulünü Cenâb-ý Hak’tan niyâz ederim. Rabbim hepimizden razý olsun, saðlýk, afiyet ve bereketleri eksik etmesin.

Ýskeçe Müftüsü

Ahmet METE


Bu duyuru 2711 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017