Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 HAFTA SONU ETKÝNLÝKLERÝMÝZ  12.05.2015-07:00
Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet gösteren Ýskeçe Karþý Mahalle ve Ketenlik Kur’an Kurslarýnýn gelenek haline gelen Hatim Merasimleri 10 Mayýs 2015 tarihinde Pazar günü büyük bir coþkuyla gerçekleþti.

9 Mayýs Cumartesi günü Ketenlik köyünde Faziletli Müftümüz Ahmet Mete’nin katýlýmýyla Kurban Kesim Merasimi düzenlendi.

9 Mayýs Cumartesi günü ayrýca Balkan turuna çýkmýþ olan Ýstanbul Ýl Müftüsü Prof. Dr. Rahmi YARAN ve beraberindeki heyeti Ýskeçe’mizi þereflendirdiler. Cumartesi Akþamý Faziletli Müftümüzün refekatinde Ketenlik köyünü ziyaret ettiler. Bu ziyarette akþam namazýna müteakip Ketenlik Aþaðý Mahalle Camiinde heyetin içinde yer alan Eyüp Sultan Camii Ýmam Hatibi Sayýn Metin ÇAKAR ve Eminönü Yeni Camii Ýmam Hatibi Ferruh MUÞTUER Hocalarýmýzýn OKUDUKLARI Kur’an-ý Kerim ve ilahiler, cemaate coþkulu anlar yaþattý. Ardýndan Ýstanbul Müftüsü anlamlý bir konuþma yaptý. Son olarak da Müftümüz Sayýn Ahmet METE’nin duasýyla program sona erdi.

10 Mayýs Pazar günü gerçekleþen Karþý Mahalle ve Ketenlik Kur’an Kurslarýnýn hatim merasimleri, öðrencilerimizin sergilediði baþarýlý bir performansla okuduklarý Kur’an-ý Kerimler, þiir ve ilahilerle coþkulu geçti

Hatim törenlerine Faziletli Müftümüz Ahmet Mete’nin yaný sýra, Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Alý Riza Akýncý ve konsolosluk erkâný, Ýskeçe Milletvekilimiz Sayýn Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediyesi Baþkaný Sayýn Cemil Kabza, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Sayýn Ömer Çay, Sivil Toplum Kuruluþ Baþkanlarý ve yöneticileri, eyalet ve belediye meclis üyeleri ve kalabalýk halk topluluðu katýldý. Öðlen namazýna müteakip hazýrlanan etli pilav ikramý yapýldý.

Ketenlik Köyü ZiyaretiKarþý Mahalle Hatim MerasimiKetenlik Köyü Hatim MerasimiBu duyuru 3199 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017