Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 A Ç I K L A M A  25.05.2015-08:32
Müftülüðümüz tarafýndan Kur’an Kurslarýmýz arasýnda, 6 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 18:00’de Elmalý Spor Tesislerinde düzenlenecek olan “KUR’AN-I KERÝM’Ý GÜZEL OKUMA ve GÜZEL EZAN OKUMA YARIÞMASI” için ön elemeler, 23 Mayýs Cumartesi günü Ýskeçe Gazhane Caniinde yapýlmýþtýr. Üç grupta yapýlacak olan yarýþma için ön elemelere toplam 92 öðerencimiz katýlmýþtýr.
Ön elemelerde finalde yarýþmayý hak eden öðrencilerimiz ve gruplarý aþaðýda belirtildiði þekliyle oluþmuþtur:

a)Ýlkokul 5’nci ve 6’ncý sýnýf öðrencileri. (I. Grup)
Finalde 12 öðrenci yarýþacak olup, alfabetik sýraya göre isimler þunlardýr:

S/NAdý SoyadýKÖY
1 Abdullah ÞEBEK Demircik
2 Azra KARAHÜSEYÝN Elmalý
3 Erhan KARADAYI Ketenlik
4 Hasan KAMO Kozluca
5 Hayrullah ÞEH Ýskeçe Sünne
6 Hüseyin MOLLAAHMET Koruköy
7 Kebire AGUÞOÐLU Þahin
8 Muhammed CÝHAN Ýskeçe Çýnar
9 Sabri HAMAÇ Mýsvaklý
10 Salih ÝBRAHÝM Paþevik
11 Sertan GÜNEVDAR Sakarkaya
12 Simar ÝSMETOÐLU Ýnhanlý


b) Ortaokul 1’nci, 2’nci ve 3’ncü sýnýf öðrencileri. (II. Grup)
Finalde 5 öðrenci yarýþacak olup, alfabetik sýraya göre isimler þunlardýr:

S/NAdý SoyadýKÖY
1 Emre KEHAYA Ketenlik
2 Hilmi SARI Kozluca
3 Hüsran SÜLKO Elmalý
4 Rýdvan AGUÞ Þahin
5 Zerrin KAVAS Paþevik


c)Güzel Ezan Okuma yarýþmasýna ilkokul ve ortaokul öðrencileri. (III. Grup)
Finalde 5 öðrenci yarýþacak olup, alfabetik sýraya göre isimler þunlardýr:

S/NAdý SoyadýKÖY
1 Erhan KARADAYI Ketenlik
2 Hasan KARABAÞ Kozluca
3 Ýsmail KÖSE Ilýca Aþaðý Mah.
4 Kazým ARNAVUT Þahin
5 Muzaffer RASÝMOÐLU Serin Mahalle


Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METEBu duyuru 2658 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017